Yule ritueel

Ode aan de tijd tussen de jaren

De Yule nachten (Rauchnächte, Lostage, Joeltijd,…) zijn de 12 nachten die volgen op 20 december. De tradities die we in Europa kennen om deze nachten te vieren, komen uit de religieuze tradities van onze Germaanse, Angelsaksische en Scandinavische voorouders. Zij berekenden het jaar door middel van maanmaanden die elk 27 dagen duurden plus 1/3e dag (6 uur).

Hun zonnejaar telde 13 maanmaanden, in totaal 351 dagen en dat is precies 14 dagen korter dan het Gregoriaanse kalenderjaar. Precies de tijd tussen de nieuwe en de volle maan of andersom. Deze nachten worden van oudsher (sinds de vroege steentijd) als Heilig en magisch beschouwd. Het is de tijd tussen de jaren.

Symboliek

De Heilige nachten vallen in het diepste donker van het jaar: de midwinterperiode. Vanaf de midzomerzonnewende al (21 juni), worden we dag na dag uitgenodigd om terug meer naar binnen te keren. De herfst vraagt ons om de (figuurlijke) oogst van ons leven te bekijken en aandacht te geven aan onze binnenwereld. Midwinter en de Yuletijd vormen hiervan een donker hoogtepunt.

De Yuletijd is van oudsher een tijd van inkeer, reflectie, herstel en regeneratie. De donkerste tijd van het jaar vormt een essentieel onderdeel van ons natuurlijke leven. Net zoals de donkere maan, de nacht en de winter. Op deze momenten worden we uitgenodigd om tot rust te komen, af te bouwen, naar binnen te keren. In dit donker, kunnen we onze innerlijke stilte hervinden, kunnen we loslaten wat ons niet meer helpt.

Yuletijd - Rouwtijd

Rouwen anno 2023 is geen sinecure. We leven in een cultuur die van elke dag een zomerdag wil maken. Een cultuur die alles wat gekend en comfortabel is, in het zonlicht zet. Die het leven ‘flatline’ wenst en de dieptes van lastige gevoelens liefst vermijdt.

Net door dit te doen, beperken we het brede spectrum van ons emotioneel leven tot een minimaal streepje. Als gevolg hiervan, kunnen we de diepste gevoelens die in onze ziel leven (zoals rouw), moeilijk kanaliseren. Zelden vinden we de gelegenheid om —op een gedragen manier— uiting te geven aan deze wezenlijke gevoelens…

Yule Ritueel: Door het donker naar het licht

Tijdens het Yule ritueel nodig ik je uit om afscheid te nemen en te rouwen in de veilige bedding van gelijkgestemden. Misschien heb je (onlangs of al langer geleden) iets of iemand verloren… Misschien ervaar je een onbestemd gevoel van verdriet of zwaarte, zonder te weten wat het is… Als je het gevoel hebt dat deze tekst met jou resoneert, ben je welkom om aan te sluiten. Ongeacht of je weet wat je bezwaart of niet, loslaten is een groepsgebeuren en verkiest het (winterse) donker.

Vanuit mijn ervaring als (spi)ritueel begeleider, zorg ik voor ondersteunende omkadering en de nodige holding space. Samen rouwen beroert het hart. Samen co-creëren we het ritueel, het lied van een ziel die naar levensadem hapt. Samen bewegen we door het donker, naar het licht.

Op Vrijdag 22 December 2022 organiseer ik een Groepsritueel om samen bedding te geven aan waar jij afscheid van wil nemen. We Starten Om 16u00, eindtijd is voorzien rond 18u00.

 

Life is a growth in the art of loss