Rituelen

Oude wijsheid voor nieuwe tijden

Zingeving zonder woorden

Rituelen geven ritme aan het leven. Ze bieden manieren om overgangen te maken: van winter naar zomer, van vrijgezel naar echtgenoot, een moment om je doden te herdenken, om te beseffen dat je alweer een jaartje ouder bent. Het zijn ankerpunten in de tijd.

Vanuit de structuur die ze bieden, vormen ze een kanaal. Ze helpen je niet alleen je emoties en gedachten te ordenen, je kan ze er ook in kwijt. Door rituelen kan je uiting geven aan je wensen, dromen, verlangens. Je kan je liefde vormgeven of net je gemis. Je kan iets dat er niet is, aanwezig maken. Misschien zelfs aanspreekbaar en hanteerbaar. Je kan dingen die niet in gewone taal te vatten zijn, toch naar buiten brengen en er iets mee doen.

Bij grote en kleine breuklijnen, kunnen rituele handelingen een bedding bieden om onze gevoelens eruit te krijgen, te delen en zorg te geven. 

Een gestileerd en symbolisch geheel

Een ritueel is ‘een geheel’. Het is een opeenvolging van handelingen die samenhangen en kloppen, die stéék houden. Het is geen willekeurig patchwork van ‘ik doe maar wat’. Wanneer je een ritueel bijwoont, begrijp je wat er gebeurt, ook al snapt je hoofd het niet helemaal. Het is een belichaamd weten.

De handelingen zijn gestileerd. Je voert niet zomaar iets uit, het ritueel heeft een welbepaalde vorm of stijl. Soms is die vorm door een bepaalde traditie voorgeschreven, soms is het de context en persoonlijke betekenisgeving die grenzen afbakent. Hoe dan ook, kan het niet ‘eender hoe’.

Een ritueel werkt met de kracht van symbolische taal. Met handelingen die een andere (diepere) betekenis krijgen dan gewoonlijk. Met woorden zeg je dingen die meer betekenen dat wat ze letterlijk zegt. Kan je dingen zeggen die je in het ‘gewone’ leven misschien nooit zou kunnen uitspreken. Een ritueel raakt iets wat onmogelijk in woorden te vatten is. 

Momenteel bied ik enkel groepsrituelen aan in de Soul Circle.

Jaarkalender 2023

Ritueel op maat

Zit je met een persoonlijke vraag voor jezelf, je gezin of je team?

Wat verloren is, kan ik niet terugbrengen, maar met een ritueel kunnen we wel borgen wat van waarde is. Met zorg en toewijding help ik je belangrijke overgangsmomenten te markeren en moeilijke gebeurtenissen te verwerken. We cocreëren samen een ritueel op maat dat zorgt voor betekenisgeving en verbinding tussen het oude en het nieuwe.

Contacteer me vrijblijvend om de mogelijkheden te verkennen